Резултати конкурса за одлазну мобилност запослених Академије струковних студија Јужна Србија у оквиру програма ЕРАЗМУС+ КА131

Резултате конкурса за одлазну мобилност запослених Академије струковних студија Јужна Србија у оквиру програма ЕРАЗМУС+ КА131 можете погледати овде.

.

.

.