НАЗИВ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

МСС – Струковни мастер васпитач

ВРСТА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

Студије другог степена – Мастер струковне студије

СТРУЧНИ НАЗИВ

Струковни мастер васпитач

Упитник настава

Упитник установа