Руководилац одсека Високе школе за васпитаче Бујановац

мр Марија Мојовић-Филиповић, проф.

Контакт телефон: 017/853-692