Библиотека са читаоном располаже значајним фондом књига. Чланарина је бесплатна за студенте, наставно и ненаставно особље Одсека.