Тим Центра за каријерно вођење:

  1. Марија Савић
  2. Наташа Дејановић Димитријевић
  3. Александра Јанковић
  4. Часлав Стоиљковић
  5. Душан Николић
  6. Јасмина Јовић

Циљ и мисија

У Центру за каријерно вођење студенти могу потражити каријерно саветовање, учествовање на бесплатним радионицама, пројектима, семинарима, предавањима и другим активностима које ће омогућити каријерно усавршавање и лакши улазак на тржиште рада. Такође, у Центру, студенти могу добити информације о обукама и тренинзима, стручним праксама и волонтирању, што може бити корисно приликом стицања искуства у пракси.

Корисници услуга Центра буду упознати са модерним појмом каријере, препознају своје вештине, особине и професионална интересовања, знају како да се информишу путем интернета и других медија о могућим правцима развоја каријере, буду обучени за транзицију из света образовања у свет рада и за активно тражење посла.

План рада за месец октобар:

Месец

Активности/ теме/радионице

Циљна група

Октобар

 

1.          Информисање студената прве године о начину студирања и обавезама, предметима, предавањима, пракси, ваннаставним активностима…

2.          Радионица на тему саветовања о учењу, истраживању литературе, додатним материјалима, помоћи и подршци у учењу; подршка у бољој организацији времена за учење и рекреацију.

3.          О навикама успешних студената

4.          Информисање студената о стипендијама, студентским кредитима и могућим пословима у току студија

 

Бруцоши