Летњи семестар школске 2023/24. године

Струковне студије за образовање васпитача за рад у предшколским установама

Други семестар

Четврти семестар

Шести семестар

Специјалистичке струковне студије

Други семестар

Мастер струковне студије

Други семестар

Зимски семестар школске 2023/24. године

Струковне студије за образовање васпитача за рад у предшколским установама

Први семестар

Трећи семестар

Пети семестар

Специјалистичке струковне студије

Први семестар

Мастер струковне студије

Први семестар

Трећи семестар

Летњи семестар школске 2022/23. године

Струковне студије за образовање васпитача за рад у предшколским установама

Други семестар

Четврти семестар

Шести семестар

Специјалистичке струковне студије

Други семестар

Зимски семестар школске 2022/23. године

Струковне студије за образовање васпитача за рад у предшколским установама

Први семестар

Трећи семестар

Пети семестар

Специјалистичке струковне студије

Први семестар

Летњи семестар школске 2021/22. године

Струковне студије за образовање васпитача за рад у предшколским установама

Други семестар

Четврти семестар

Шести семестар

Струковне студије за образовање васпитача у домовима

Шести семестар

Специјалистичке струковне студије

Други семестар

Зимски семестар школске 2021/22. године

Струковне студије за образовање васпитача за рад у предшколским установама

Први семестар

Трећи семестар

Пети семестар

Струковне студије за образовање васпитача у домовима

Први семестар

Специјалистичке струковне студије

Први семестар