ОСНОВНИ ПОДАЦИ И ИНФОРМАТОРУ О РАДУ 

Назив органа: 

Академија струковних студија Јужна Србија

Одсек Висока школа за васпитаче Бујановац

Адреса седишта: 

Карађорђев трг бб, Бујановац 

Матични број:

17922645

ПИБ: 

111716406

Адреса за пријем поднесака: 

Карађорђев трг бб, 17520 Бујановац 

Адреса за пријем електронских поднесака: 

vsovgb@open.telekom.rs