Академија струковних студија Јужна Србија
Одсек Висока школа за васпитаче Бујановац
Караћорћев трг, б.б
17520 Бујановац
Зграда Дома културе
Управа
Телефон: 017/853-692
e-mail: vsovgb@gmail.com; vsovgb@open.telekom.rs
Студентска служба
Телефон: 017/850-056
e-mail: studentskasluzba@vsov-gbr.edu.rs
Жиро рачун: 840-2110666-96
Позив на број: 97/8604
ПИБ: 111716406
Матични број: 17922645