Академија струковних студија Јужна Србија
Одсек Висока школа за васпитаче Бујановац

Караћорћев трг, б.б
17520 Бујановац
Зграда Дома културе
Телефон: 017/850-056
Факс:017/853-692
e-mail: vsovgb@open.telekom.rs
Жиро рачун: 840-2110666-96
Позив на број: 97/8604
ПИБ: 111716406
Матични број: 179226458