ЕРАСМУС+

О ПРОГРАМУ

Еразмус+ је један од највећих програма ЕУ  који финансира пројекте мобилности и сарадње у области образовања, обука младих и спорта. Настао је 2014. године, а 2021. је ушао у нови седмогодишњи период спровођења који ће трајати до 2027. године.

Општи циљ и приоритети Еразмус+ програма 2021—2027

Еразмус+ програм настоји да у периоду 2021—2027 омогући учешће још већем броју учесника и ширем спектру организација. С тим у вези, нови програм истиче инклузивност, зелене иницијативе и дигитализацију као приоритете које подржава низом финансијских механизама, затим јачање грађанских вредности, дијалог култура, толеранцију и разумевање друштвеног, културног и историјског наслеђа.

Општи циљ Програма је да, путем целоживотног учења, подржи образовни, професионални и лични развој појединаца у области образовања, обука, омладине и спорта.

Провођење времена у другој земљи са циљем учења, односно усавршавања и рада требало би да постане стандард, као и познавање два страна језика поред матерњег.

На тај начин Програм значајно доприноси одрживом расту, квалитетнијим радним местима и социјалној кохезији, подстиче иновације и премошћавање јаза у знању, вештинама и компетенцијама у Европи.

Kо су чланице програма?

То су првенствено европске државе, али и све остале земље света, у одређеном капацитету. Све чланице програма се деле на државе чланице ЕУ и треће земље придружене Програму и треће земље које не учествују пуноправно у Програму. Државе чланице ЕУ и треће земље придружене Програму (чланице ЕУ и још шест земаља: Северна Македонија, Исланд, Лихтенштајн, Норвешка, Турска и Србија) могу да учествују у свим деловима програма, а треће земље које не учествују пуноправно у Програму (све друге земље подељене по регионима) могу да учествују само у неким деловима програма.

Србија је пуноправна чланица програма Еразмус+ од 2019. године и има статус треће земље придружене Програму, што значи да установе и организације из Србије могу да се пријављују за све врсте пројеката у улози координатора и партнера, као и државе чланице Европске уније. 

Kо може да учествује у програму?

У Еразмус+ програму могу да учествују институције и организације које се директно или индиректно баве образовањем, као и свака јавна или приватна институција/организација која је активна, може и жели да допринесе спровођењу пројеката у некој области образовања и обука.

Kонкретно, то су: предшколске установе, основне школе, средње стручне школе и гимназије, универзитети и високе школе, школе за образовање одраслих, организације које пружају разне облике стручног образовања и обука, организације цивилног друштва/удружења грађана које се баве обукама за младе, локалне самоуправе, мала и средња предузећа, професионална удружења и слично.

Важно је знати да пројекте могу да пријављују само правна лица, тј. институције и организације, а користи од њих имају појединци запослени у тим установама и организацијама, као и њихови ученици, студенти и полазници обука.

.

.