Шеф канцеларије одсека:

Јелена Крстић, дипл. правник

______________

Студентска служба:

Зоран Максимовић

Јасмина Живић

email: studentskasluzba@vsov-gbr.edu.rs

______________

Библиотекар:

Оливера Станковић

______________

Референт за финансијско рачуноводствене послове:

Југослав Михајловић

______________

Администратор информационих система и технологија:

Милош Станојковић