Шеф канцеларије одсека:

Слађана Стојановић, дипл. правник

Студентска служба:

Зоран Максимовић

Јасмина Живић 

Библиотекар:

Оливера Станковић

Референт за финансијско рачуноводствене послове:

Југослав Михајловић

Администратор информационих система и технологија:

Милош Станојковић