Диференцијални испити за студенте који су завршили Вишу школу за образовање васпитача по наставном плану и програму из 1993. године

 

Р.бр.

Назив предмета

Семестар

Бр.часова

ЕСПБ

П

В

1.

Српски језик

1

2

1

3

2.

Вокално инструменталнa настава 2

2

1

1

2

3.

Елементарни математички појмови

2

1

1

3

4.

Дидактика

3

3

1

4

5.

Методологија истраживања са елементима статистике

3

3

1

4

6.

Основи информатике у образовању

3

0

2

2

7.

Методика физичког васпитања 3

6

1

2

2

8.

Методика развоја говора 3

6

1

2

2

9.

Методика упознавања околине 3

6

1

2

2

10.

Методика развоја почетних математичких појмова 3

6

1

2

2

11.

Методика музичког васпитања 3

6

1

2

2

12.

Методика ликовног васпитања 3

6

1

2

2

Изборни предмети

 

Назив предмета

Семестар

Бр.часова

ЕСПБ

П

В

1.

Основи природних наука са екологијом
или

Игра и плес

2

 

2

2

 

0

1

 

2

4

 

4

2.

Домска педагогија
или

Припрема деце за полазак у школу

6

 

6

2

 

2

1

 

1

5

 

5

 

Стручна пракса

1.

Стручна пракса

5

0

50

7

2.

Стручна пракса

6

0

75

7

Укупно ЕСПБ

53

Завршни рад

6