Прва Научно-стручна конференција

Прва Научно-стручна конференција у организацији Одсека-Висока школа за васпитаче Бујановац, АССЈС, одржаће се 22. септембра 2023. године. Тема скупа „Преиспитивање улоге васпитача, употреба дигиталних технологија и развијање пројектног приступа у контексту примене нових основа програма“ окупиће ауторе који ће разменити искуства и знања из области предшколског васпитања и образовања, а у оквиру контекста  примене нових Основа програма.

.

.

.