Министарство просвете расписало конкурсе за доделу студентских стипендија и кредита за школску 2024/2025. годину

Министарство просвете, у циљу подстицања најбољих ученика и студената да наставе школовање са високим постигнућима, расписује конкурсе за доделу ученичких и студентских стипендија и кредита, као и стипендија за изузетно надарене ученике и студенте, за школску 2024/2025. годину.

Новина је да ће се пријављивање на конкурсе вршити попуњавањем образаца на Порталу за кредите и стипендије.

Портал за кредите и стипендије, са упутством за пријављивање на конкурсе, ће бити доступан на адреси https://kreditistipendije.prosveta.gov.rs,  најкасније  од 20.08.2024. године за ученике и најкасније  од 20.09.2024. године за студенте.

Више информација о конкурсима можете погледати на:

Конкурс за доделу студентских кредита за школску 2024/25.

Конкурс за доделу студентских стипендија за школску 2024/25.

.
.
.