ОБАВЕШТЕЊЕ

НОВО!

АКРЕДИТОВАН СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ- СТРУКОВНИ МАСТЕР ВАСПИТАЧ

Национално тело за акредитацију и обезбеђење квалитета у високом образовању акредитовало је нови студијски програм:

МСС- СТРУКОВНИ МАСТЕР ВАСПИТАЧ,

за упис 25 студената у седишту установе, на Академији струковних  студија Јужна Србија, Одсеку-Висока школа за васпитаче Бујановац.

.

.