Студентске стипендије и кредити

Листа кандидата за за студентске стипендије и кредите за школску 2022/23. годину

Рок за подношење приговора је 22.12.2022. године.

.

.