Стручна пракса – Обавештење

Уписивање Стручне праксе у индексе ће се обавити 08.02.2022 по следећем распореду:
I година: 10:30
II година: 11:30
III година: 12:30
Доквалификација: 13:00