СТРУЧНА ПРАКСА

Реализација Стручне праксе ће се одвијати по следећим терминима:

I год. од 09.05.2022. до 13.05.2022.

II год. од 09.05.2022. до 20.05.2022.

III год. од 09.05.2022. до 27.05.2022.

У прилогу су документа: