Пријем студената на мастер и специјалистичким струковним студијама је 16. октобра 2023. године у 10.00 сати у просторијама Одсека, чиме ће започети настава у зимском семестру у школској 2023/2024. години. Настава ће се одвијати по распореду предавања који је истакнут на сајту и огласној табли Одсека – Висока школа за васпитаче Бујановац.

.

.

.