ОБАВЕШТЕЊЕ

Кандидати који су испунили услове за упис на специјалистичке струковне студије упис могу извршити 18. октобра, у времену од 9.00 до 14.00 сати.
За упис су потребна следећа документа:
•оригинал Дипломе о завршеним основним академским или струковним студијама или оверена фотокопија
•додатак дипломи о завршеним основним академским или струковним студијама или оверена фотокопија
•извод из матичне књиге рођених или оверена фотокопија
•два попуњена обрасца ШВ-20
•две фотографије 3,5×4,5 цм
•индекс
•доказ о уплати прве рате школарине.

.

.