Почетак наставе у зимском семестру у школској 2023/2024. години, за студенте друге и треће године, почиње 9. октобра 2023. године, по распореду предавања који је истакнут на сајту и огласној табли Одсека – Висока школа за васпитаче Бујановац.