Додатни термин за упис студената у оквиру другог конкурсног рока за основне струковне студије у школској 2022/2023. години

Пријавлјивање кандидата од 16. до 21. септембра 2022. год. од 9:00 до14:00 часова

Полагање пријемног испита 22. септембра 2022. године.

22. септембра 2022. год – ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА

23. септембра 2022. год до 09:00 – КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА

23. септембра 2022. год од 10:00 до 14:00 – УПИС

Кандидат који је положио класификациони испит на другој високошколској установи, може се, на лични захтев и уз приложену потврду о положеном класификационом испиту, уписати на студијски програм, на којем има слободних места.

.

.