Академија струковних студија Јужна Србија и удружење “DANTE Alighieri Vranje” организују курс почетног италијанског језика (А1 ниво) за студенте наше Академије и ђаке средњих стручних школа и гимназија. Курс ће трајати 12 недеља, недељно ће се одржавати по два двочаса. Водиће га квалификовани професор и одржаваће се у просторијама Одсека Висока пословна школа Лесковац у групама од по 10 полазника. Цена курса је 9000РСД плус 2000РСД као чланарина. У оквиру овог курса удружење “DANTE Alighieri Vranje” најбољим и најмотивисанијим полазницима доделиће 2 стипендије, које ће покрити трошкове курса. Пријављивање траје од 26. фебруара до 08. марта у просторијама: Одсека Висока пословна школа Лесковац (канцеларија техничког секретара); Одсек за технолошко уметничке студије Лесковац – Академија Јужна Србија (канцеларија техничког секретара); Одсек Висока школа за васпитаче Бујановац – Академија Јужна Србија (код шефа канцеларије Одсека)
Реализација курса почиње од понедељка 11. марта.

.

.

.

.

🇷🇸
🇮🇹

Akademija strukovnih studija Južna Srbija

DANTE Alighieri Vranje

Visoka poslovna škola Leskovac

Odsek za tehnološko umetničke studije Leskovac – Akademija Južna Srbija

Odsek Visoka škola za vaspitače Bujanovac – Akademija Južna Srbija