ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ

Студенти који се до сада нису изјаснили за изборне  предмете у летњем семесту школске 2021/2022. године путем е-упитника, у обавези су да то ураде у што краћем року, а затим да и свој избор пријаве у референтској служби.

НАПОМЕНА:  Број пријављених студената на изборним предметима ће бити ограничен сразмерно појединачном оптерећењу наставника.