УНОС ЈЕДИНСТВЕНОГ ПОЗИВА НА БРОЈ ИЗ Е-ИНДЕКСА

Приликом вршења уплата по основу школарине и пријаве испита, студенти су у обавези да унесу јединствени позив на број из е-индекса.

Приликом уплате, студент је у обавези да наведе свој јединствени позив на број из уплатнице који се налази у опцији “попуњавање уплатнице” у
оквиру система е-индекс, и да на тај начин изврши уплату.

Позиви на број су генерисани појединачно за сваког студента, и садрже јединствени број студента и број који означава на ком Одсеку студент студира.

.

.

.