Научно-стручна конференција

Одржана научно-стручна конференција националног значаја на Одсеку Висока школа за васпитаче у Бујановцу

22. септебра 2023. године, на Одсеку Висока школа за васпитаче Бујановац, Академије

струковних студија Јужна Србија, одржана је научно-стручна конференција националног

значаја под називом „Преиспитивње улога васпитача, улога дигиталних технологија и

развијање пројектног приступа у контексту примене нових Основа програма“, а у

организацији овог Одсека.

Конференцију су отворили: заменик председника Академије, др Драган Стојановић, проф.

руководилац Одсека, мр Марија Мојовић Филиповић, проф. и представник предшколске

установе „Наша радост“ у Бујновцу Фросина Костић. У својим обраћањима су истакли

вишеструки значај конференције, како по питању размене знања и искустава тако и по

питању даље сарадње Академије и предшколских установа.

Након поздравне речи, пленарна излагања су презентовале др Зорица Станисављевић

Петровић, редовни професор Филозофског факултета, Универзитета у Нишу и Наташа

Анђелковић, мастер струковни васпитач, ПУ ,,11. април“, Нови Београд.

У даљем току конференције, излагања су била организована у три сесије кроз тематске

области: „Преиспитивање улоге васпитача као носиоца промена и иновација у

предшколској установи“, „Дигиталне технологије у васпитању и образовању на раном

узрасту: могуђности и недоумице у контексту нових Основа програма“ и „Интегрисан

приступ учењу кроз тему – пројекат – нова реалност у предшколском васпитању и

образовању“. Учесници су имали прилике за интердисциплинарном разменом знања и

искустава кроз презентовање резултата својих теоријских истраживања и искустава из

праксе, а све у циљу унепређења васпитно-обрзовног рада и што успешније примене

нових Основа програма – Године узлета.

Конференција је окупила излагаче ауторских и коауторских радова, стручњака у својим

областима – професоре са факултета и са академија, као и васпитаче из предшколских

установа.

Након сумирања закључака, на затварању конференције још једном се обратила мр Марија

Мојовић Филиповић, изразивши задовољство како одазивом излагача, тако и

разноврсношћу обрађених тема у излагањима.

Конференција је посвећена недавно преминулој професорки Одсека Висока школа за

васпитаче, др Симони Палчевској.

.

.

.