Студијски програм:
Специјалистичке струковне студије за припремни предшколски програм

Обавезни предмети:
Методика развоја говора са припремом за почетак читања и писања
Почетно математичко образовање
Припремни предшколски програм
Дидактичко методички токови припремног предшколског програма

Изборни предмети (бирају се два предмета, један по семестру)
Предмети изборног блока 1:
Дечји развој кроз игру
Од игре до звука
Предмети изборног блока 2:
Предшколско дете у природној и друштвеној средини
Сценографија и костимографија