Студијски програм:
Специјалистичке струковне студије за припремни предшколски програм

Обавезни предмети:
Методика развоја говора са припремом за почетак читања и писања
Почетно математичко образовање
Припремни предшколски програм
Дидактичко методички токови припремног предшколског програма

Изборни предмети (бирају се два предмета, један по семестру)
Предмети изборног блока 1:
Права детета
Од игре до звука
Предмети изборног блока 2:
Психофизичка зрелост за полазак у школу
Сценографија и костимографија