НАЗИВ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

Основне струковне студије за образовање васпитача у домовима

ВРСТА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

Студије првог степена – Основне струковне студије

СТРУЧНИ НАЗИВ

Струковни васпитач