Професори Одсека у посети Факултету за туризам и угоститељство у Охриду

Професори и сарадници са Одсека – Висока школа за васпитаче Бујановац посетили су Факултет за туризам и угоститељство у Охриду (Универзитет св. Климент Охридски – Битољ), у оквиру Еразмус+ КА131 пројекта, где су имали прилику да се упознају са радом Канцеларије за међународну сарадњу, појединостима процеса мобилности студената и наставника на овој високошколској установи и одрже предвиђени број часова наставе студентима на установи домаћина.