Упис друге и треће године

Обавештавају се студенти да је рок за подношење документације за рангирање студената и за упис на другу и на трећу годину основних студија:

  • од 27.09.2023. до 10.10.2023. год. од 09. дo 13.00 сати за студенте који уписују другу и трећу годину основних студија,

Документација:

  • од 12.10. до 13.10.2023. године – УПИС студената на другу и на трећу годину основних студија.

Документација:

  • ШВ образац (добија се на шалтеру службе) или на следећем линку: ОБРАЗАЦ
  • Семестрални лист (добија се на шалтеру службе) или на следећем линку: упис II годинеупис III године
  • Уплата на износ од 1.500,00 динара на име трошкова уписа
  • Прва рата школарине за самофинансирајуће студенте

Самофинансирајући студенти су дужни да приликом уписа подонесу и оригиналну уплатницу прве рате школарине од 5.500,00 динара.

Уплату за школарину вршити путем портала е-индекс.

.

.

.

Прва научно-стручна конференција у организацији АССЈС, Одсека-Висока школа за васпитаче Бујановац, одржана је 22. септембра 2023. године на тему „Преиспитивање улога васпитача, употреба дигиталних технологија и развијање пројектног приступа у контексту примене нових основа програма“.
Након поздравне речи домаћина, пленарна предавања одржале су др Зорица Станисављевић Петровић, редовни професор Филозофског факултета у Нишу и Наташа Анђелковић, мастер струковни васпитач.
Учесници конференције су имали прилике за  разменом знања и искустава кроз презентовање својих истраживања и искустава из праксе у циљу унапређивања васпитно-образовног рада и што успешније примене нових Основа програма, „Година узлета“.
Конференција је акредитована од стране Завода за унапређење образовања и васпитања.

Прва Научно-стручна конференција

Прва Научно-стручна конференција у организацији Одсека-Висока школа за васпитаче Бујановац, АССЈС, одржаће се 22. септембра 2023. године. Тема скупа „Преиспитивање улоге васпитача, употреба дигиталних технологија и развијање пројектног приступа у контексту примене нових основа програма“ окупиће ауторе који ће разменити искуства и знања из области предшколског васпитања и образовања, а у оквиру контекста  примене нових Основа програма.

.

.

.

Научно-стручна конференција

Одржана научно-стручна конференција националног значаја на Одсеку Висока школа за васпитаче у Бујановцу

22. септебра 2023. године, на Одсеку Висока школа за васпитаче Бујановац, Академије

струковних студија Јужна Србија, одржана је научно-стручна конференција националног

значаја под називом „Преиспитивње улога васпитача, улога дигиталних технологија и

развијање пројектног приступа у контексту примене нових Основа програма“, а у

организацији овог Одсека.

Конференцију су отворили: заменик председника Академије, др Драган Стојановић, проф.

руководилац Одсека, мр Марија Мојовић Филиповић, проф. и представник предшколске

установе „Наша радост“ у Бујновцу Фросина Костић. У својим обраћањима су истакли

вишеструки значај конференције, како по питању размене знања и искустава тако и по

питању даље сарадње Академије и предшколских установа.

Након поздравне речи, пленарна излагања су презентовале др Зорица Станисављевић

Петровић, редовни професор Филозофског факултета, Универзитета у Нишу и Наташа

Анђелковић, мастер струковни васпитач, ПУ ,,11. април“, Нови Београд.

У даљем току конференције, излагања су била организована у три сесије кроз тематске

области: „Преиспитивање улоге васпитача као носиоца промена и иновација у

предшколској установи“, „Дигиталне технологије у васпитању и образовању на раном

узрасту: могуђности и недоумице у контексту нових Основа програма“ и „Интегрисан

приступ учењу кроз тему – пројекат – нова реалност у предшколском васпитању и

образовању“. Учесници су имали прилике за интердисциплинарном разменом знања и

искустава кроз презентовање резултата својих теоријских истраживања и искустава из

праксе, а све у циљу унепређења васпитно-обрзовног рада и што успешније примене

нових Основа програма – Године узлета.

Конференција је окупила излагаче ауторских и коауторских радова, стручњака у својим

областима – професоре са факултета и са академија, као и васпитаче из предшколских

установа.

Након сумирања закључака, на затварању конференције још једном се обратила мр Марија

Мојовић Филиповић, изразивши задовољство како одазивом излагача, тако и

разноврсношћу обрађених тема у излагањима.

Конференција је посвећена недавно преминулој професорки Одсека Висока школа за

васпитаче, др Симони Палчевској.

.

.

.

Предсавник АССЈС присуствовала Конференцији из области предшколског образовања у Београду

У уторак, 5. септембра, у Београду је одржана конференција „Резултати подршке увођењу Основа програма предшколског васпитања и образовања „Године узлета“ и даљи правци развоја“. Присутнима су се обратили помоћник министра др Милан Пашић, државна секретарка у Министарству просвете Анамарија Вичек и партнери подршке у реализацији овог пројекта. Пројекат се реализује у циљу обезбеђивања приступа квалитетном, инклузивном предшколском васпитању и образовању за сву децу, зашта је потребно дугорочно улагање, системско деловање и мотивисани професионалци за рад са децом, што је био и закљуцак на конференцији.

Учешче на конференцији узео је и наш одсек из Бујановца, који је представљала руководилац мр Марија Мојовић Филиповић.