Упис друге и треће године

Обавештавају се студенти да је рок за подношење документације за рангирање студената и за упис на другу и на трећу годину основних студија:

  • од 27.09.2023. до 10.10.2023. год. од 09. дo 13.00 сати за студенте који уписују другу и трећу годину основних студија,

Документација:

  • од 12.10. до 13.10.2023. године – УПИС студената на другу и на трећу годину основних студија.

Документација:

  • ШВ образац (добија се на шалтеру службе) или на следећем линку: ОБРАЗАЦ
  • Семестрални лист (добија се на шалтеру службе) или на следећем линку: упис II годинеупис III године
  • Уплата на износ од 1.500,00 динара на име трошкова уписа
  • Прва рата школарине за самофинансирајуће студенте

Самофинансирајући студенти су дужни да приликом уписа подонесу и оригиналну уплатницу прве рате школарине од 5.500,00 динара.

Уплату за школарину вршити путем портала е-индекс.

.

.

.

Прва научно-стручна конференција у организацији АССЈС, Одсека-Висока школа за васпитаче Бујановац, одржана је 22. септембра 2023. године на тему „Преиспитивање улога васпитача, употреба дигиталних технологија и развијање пројектног приступа у контексту примене нових основа програма“.
Након поздравне речи домаћина, пленарна предавања одржале су др Зорица Станисављевић Петровић, редовни професор Филозофског факултета у Нишу и Наташа Анђелковић, мастер струковни васпитач.
Учесници конференције су имали прилике за  разменом знања и искустава кроз презентовање својих истраживања и искустава из праксе у циљу унапређивања васпитно-образовног рада и што успешније примене нових Основа програма, „Година узлета“.
Конференција је акредитована од стране Завода за унапређење образовања и васпитања.

Прва Научно-стручна конференција

Прва Научно-стручна конференција у организацији Одсека-Висока школа за васпитаче Бујановац, АССЈС, одржаће се 22. септембра 2023. године. Тема скупа „Преиспитивање улоге васпитача, употреба дигиталних технологија и развијање пројектног приступа у контексту примене нових основа програма“ окупиће ауторе који ће разменити искуства и знања из области предшколског васпитања и образовања, а у оквиру контекста  примене нових Основа програма.

.

.

.

Научно-стручна конференција

Академија струковних студија Јужна Србија, Одсек–Висока школа за васпитаче Бујановац организује научно-стручну конференцију међународног карактера,  под називом

 Поглед у будућност: Стратегија развоја предшколског васпитања и образовања”,

 која ће се одржати 5. октобра 2024. године, у манастиру св. Прохор Пчињски.

Позивамо Вас да узмете учешће у раду скупа.

It is with great pleasure that we inform you that the Academy of Professional Studies South Serbia, Department – Vocational School for preschool teachers Bujanovac is organizing a scientific and professional conference of an international character called Look into the Future: Strategy for the Development of Preschool Education, which will be held on October 5, 2024. in the monastery Saint Prohor Pčinjski.

Respecting your previous results in scientific and professional work, we invite you to participate in the work of our conference and with your participation contribute to the exchange of knowledge, experiences and the success of this years gathering. 

 

 

 

 

 

 

Зборник радова са Научно-стручне конференције одржане 2023. године на Одсеку – Висока школа за васпитаче Бујановац, Академија струковних студија Јужна Србија.

Зборник радова 

.

.

.

.

 

 

Одржана научно-стручна конференција националног значаја на Одсеку Висока школа за васпитаче у Бујановцу

22. септебра 2023. године, на Одсеку Висока школа за васпитаче Бујановац, Академије

струковних студија Јужна Србија, одржана је научно-стручна конференција националног

значаја под називом „Преиспитивње улога васпитача, улога дигиталних технологија и

развијање пројектног приступа у контексту примене нових Основа програма“, а у

организацији овог Одсека.

Конференцију су отворили: заменик председника Академије, др Драган Стојановић, проф.

руководилац Одсека, мр Марија Мојовић Филиповић, проф. и представник предшколске

установе „Наша радост“ у Бујновцу Фросина Костић. У својим обраћањима су истакли

вишеструки значај конференције, како по питању размене знања и искустава тако и по

питању даље сарадње Академије и предшколских установа.

Након поздравне речи, пленарна излагања су презентовале др Зорица Станисављевић

Петровић, редовни професор Филозофског факултета, Универзитета у Нишу и Наташа

Анђелковић, мастер струковни васпитач, ПУ ,,11. април“, Нови Београд.

У даљем току конференције, излагања су била организована у три сесије кроз тематске

области: „Преиспитивање улоге васпитача као носиоца промена и иновација у

предшколској установи“, „Дигиталне технологије у васпитању и образовању на раном

узрасту: могуђности и недоумице у контексту нових Основа програма“ и „Интегрисан

приступ учењу кроз тему – пројекат – нова реалност у предшколском васпитању и

образовању“. Учесници су имали прилике за интердисциплинарном разменом знања и

искустава кроз презентовање резултата својих теоријских истраживања и искустава из

праксе, а све у циљу унепређења васпитно-обрзовног рада и што успешније примене

нових Основа програма – Године узлета.

Конференција је окупила излагаче ауторских и коауторских радова, стручњака у својим

областима – професоре са факултета и са академија, као и васпитаче из предшколских

установа.

Након сумирања закључака, на затварању конференције још једном се обратила мр Марија

Мојовић Филиповић, изразивши задовољство како одазивом излагача, тако и

разноврсношћу обрађених тема у излагањима.

Конференција је посвећена недавно преминулој професорки Одсека Висока школа за

васпитаче, др Симони Палчевској.

Предсавник АССЈС присуствовала Конференцији из области предшколског образовања у Београду

У уторак, 5. септембра, у Београду је одржана конференција „Резултати подршке увођењу Основа програма предшколског васпитања и образовања „Године узлета“ и даљи правци развоја“. Присутнима су се обратили помоћник министра др Милан Пашић, државна секретарка у Министарству просвете Анамарија Вичек и партнери подршке у реализацији овог пројекта. Пројекат се реализује у циљу обезбеђивања приступа квалитетном, инклузивном предшколском васпитању и образовању за сву децу, зашта је потребно дугорочно улагање, системско деловање и мотивисани професионалци за рад са децом, што је био и закљуцак на конференцији.

Учешче на конференцији узео је и наш одсек из Бујановца, који је представљала руководилац мр Марија Мојовић Филиповић.