Теме завршних дипломских и специјалистичких радова

Заинтересовани студенти за избор теме завршних дипломских и специјалистичких радова најпре треба де се јаве предметном наставнику, а затим одабрану тему треба да пријаве у референтској служби.

Теме се налазе на огласној табли у просторијама школе.