Упис 2020/21

Плакат А2-1

 

 

НАЧИН КОНКУРИСАЊА

 

Кандидати приликом подношења пријаве на конкурс подносе на увид ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА, а уз пријаву за упис подносе ФОТОКОПИЈЕ следећих докумената:

 

УПИС КАНДИДАТА

Кандидати који су испунили услова за упис дужни су да се упишу у предвиђеном року: 08, 09, 10, 13. јул 2020. године од 9.00 до 14.00 часова

За упис су неопходна следећа документа:

Фотокопије кандидата који нису примљени на конкурс се не враћају.

 

УПЛАТЕ ИЗВРШИТИ:

 

На жиро рачун Академије 840-2110666-96 по моделу 97

 

Позив на број: 8604