Општа акта

Статут школе

Правилник о организацији и систематизацији радних места

Правилник о студијама

Правилник о полагању испита

Правилник о самовредновању и оценивању квалитета студијског програма, наставе и услова рада

Стратегија обезбећења квалитета

Пословник о раду савета школе

Правилник о условима и начину коришћења службеног возила

Правилник о уџбеницима и издавачкој делатности

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања

Правилник о мерилима за утврђивање висине школарине и пружања услуга

Финансијски план за 2017. годину

Одлука о висини школарине за школску 2018/2019. годину

Правилник о дисциплинској одговорности студената

Статут студентског парламента

Пословник о раду наставно-научног већа

Правилник о условима, начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника школе

Правилник о мерилима за утврђивање висине школарине и пружања услуга

Правилник о поклонима запослених

Академија струковних студија Јужна Србија
Одсек студија за васпитаче Бујановац
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Телефон: 017/650-056
Факс: 017/653-692