Распоред предавања за летњи семестар школске 2020/2021. године

ОБАВЕШТЕЊЕ

Струковне студије за образовање васпитача за рад у предшколским установама 

Други семестар

Четврти семестар

Шести семестар

Струковне студије за образовање васпитача у домовима

Четврти семестар

Шести семестар

Специјалистичке струковне студије

Други семестар