Академија струковних студија Јужна Србија добила Еразмус повељу

Еразмус повељa