Студентски кредити и стипендије

Листа кандидата

Упутство за приговоре

Упутство за попуњавање обрасца жиранта

1. Студенти којима је одобрен студентски кредит, преузимају на шалтер студентске службе Образац бр. 6 који попуњава жирант.

2. Студенти који улажу приговоре, преузимају на шалтеру студентске службе Образац за приговоре.

3. Документацију коју подносе студенти који су добили студентски кредит и документацију коју уз приговор подносе студенти којима није одобрен кредит, потребно је доставити до 23.12.2020. године од 08:00 до 13:00 часова.