Распоред предавања за зимски семестар школске 2020/2021. године

Струковне студије за образовање васпитача за рад у предшколским установама 

Први семестар

Трећи семестар

Пети семестар

Струковне студије за образовање васпитача у домовима

Трећи семестар

Пети семестар

Специјалистичке струковне студије

Први семестар