Распоред предавања за зимски семестар школске 2019/2020. године

Струковне студије за образовање васпитача за рад у предшколским установама 

Први семестар

Трећи семестар

Пети семестар

Струковне студије за образовање васпитача у домовима

Први семестар

Трећи семестар

Пети семестар