Распоред предавања за летњи семестар школске 2018/2019. године

Струковне студије за образовање васпитача за рад у предшколским установама 

Други семестар

Четврти семестар

Шести семестар

Струковне студије за образовање васпитача у домовима

Други семестар

Четврти семестар

Шести семестар

Специјалистичке студије