Предшколслки васпитач - II година

Методика васпитно-образовног рада

Основи информатике у образовању

Системи и програми предшколског васпитања

Социологија

Методологија педагошких истраживања са елементима статистике

Луткарска и сценска уметност

Породична педагогија.